Tuesday, July 21, 2009

Những kiến trúc nổi tiếng nhất ở California(26)

Trụ sở LAPD(Cảnh sát) - Ảnh: Larry Harnisch / Los Angeles Times
2008_0202_lapdhq03
Trụ sở Caltrans - District 7

Khu West Hollywood


Khu Nokia & Staple Center(downtown Los Angeles, Ảnh: LA Times)

L.A. Live to openKhu Valencia


Exterior Exterior Exterior Exterior 2 1 1 1 1

No comments:

Post a Comment