Thursday, October 29, 2009

Tản mạn chuyện kiến trúc & xây dựng(11)

Best of Seoul City!Mô hình Thủ đô mới của Nam Hàn:Gwanggyohttp://www.dutchdfa.nl/content/article_bigthumbs/22.jpg

http://www.skyscrapernews.com/images/pics/1890KoreasStalagmiteCity_pic2.jpg

http://s3files.core77.com/blog/images/dreamhub.jpg

Dongdaemun Design Plaza & Park

http://www.instablogsimages.com/images/2009/06/10/dongdaemun-design-park-plaza_1_JuVmn_24429.jpg

No comments:

Post a Comment